in-decal-in-gia-cong-kho-lon--in-quang-cao-in-kts-khostandee.net.jpg

Vật tư siêu thị - Kẹp mica nhựa, Kẹp bảng giá

bang-mica-quay-raubang-mica-nhua-bang-gia-quay-rau-bang-gia-khung-a4-khung-bang-ten-khung-bang-quay-rau.jpg

chúng tôi chuyên cung cấp khung bảng giá khung bảng hiển thị giá siêu thị ,

các loại kẹp mica , kẹp nhựa mica , chan bảng giá chân hiển thị trên kệ siêu thị

khung-bang-ten-khung-bang-gia-sieu-thi-khung-bang-ten-sieu-thi-khung-bang-gia-khung-nhom-bang-ten.jpg

khung mica nhựa A3, Mica A4, Khung A5, Khung bảng giá A6

khung-mica-a3--bang-mica-hien-thi--bang-gia-sieu-thi-a4--bang-ten-hien-thi--vat-tu-sieu-thi.png

khung mica có 2 miếng nhựa trong dùng để nẹp báo thông báo tên sản phẩm hay giá sản phẩm

Kẹp mica 2 đàu, kẹp nhưa 2 đầu hay còn goi kẹp wobbler dùng kẹp bảng giá trong siêu thị 

kep-mica-nhua-kep-nhua-2-daukep-wobbler--kep-nhau-2-dau-kep-quang-cao--kep-sieu-thi.jpg

Facebook Comment

Go Top